DELATNOST > Ispitivanje, merenje i puštanje u pogon elektroenergetskih i industrijskih objekata

Koristeći stečena znanja, stečena iskustva i opremu koju poseduje Kvazar obavlja i sledeće aktivnosti:

Za obavljanje navedenih radova posedujemo odgovarajuće licence.
Sva ispitivanja i merenja se vrše opremom koja je atestirana kod za to nadležne institucije.
Otvoreni smo za saradnju i na poslovima slične aktivnosti. U realizaciji imamo podršku i saradnju drugih institucija i preduzeća.


D.O.O. KVAZAR ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 Beograd ,  Pazinska br. 6  tel/fax: 011/2465-247  

250 - 4060000315030 - 54  EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D.     MB:  06245234     Šifra delatnosti:  32100     PIB:  SR100893565