DELATNOST > Ispitivanje, merenje i puštanje u pogon elektroenergetskih i industrijskih objekata > ISPITIVANJE PODSISTEMA

 

Kvazar u saradnji sa drugim preduzećeima može da izvrši i poslove ispitivanja delova elektroenergetskog sistema, posebno u industriskim postrojenjima.

Možemo da izvršimo ispitivanja kao što su :

  1. Transformatori SN/NN.
  2. Srednjenaponski prekidači.
  3. Niskonaponski prekidači.
  4. Drugi delovi sistema u srednjenaponskom postrojenju.

Ispitivanja podrazumeva:

  • Ispitivanje novog dela sistema i pravljenje ispitne liste.
  • Ispitivanje celokupnog sistema ( npr. transformatora, prekidača i zaštite ).
  • Puštanje u pogon postrojenja.

Po završetku ispitivanja pravi se zapisnik kojim se konstatuje da se ispitani deo sistema može pustiti u pogon.

REFERENC LISTA:

  • Vazduhoplovni zavod Moma Stanković.
  • Ikarbus Beograd
  • Trudbenik Beograd

 


D.O.O. KVAZAR ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 Beograd ,  Pazinska br. 6  tel/fax: 011/2465-247  

250 - 4060000315030 - 54  EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D.     MB:  06245234     Šifra delatnosti:  32100     PIB:  SR100893565