DELATNOST > Ispitivanje, merenje i puštanje u pogon elektroenergetskih i industrijskih objekata > MONTAŽA

 

Kvazar nudi usluge montaže uređaja za zaštitu, merenje i signalizaciju na elektroenergetskim objektima. Uređaji koji se montiraju mogu biti naše proizvodnje ili nekog drugog proizvođača.

Radovi mogu biti:

 • Montaža delova zaštite ( merenje ili signalizacija ) koja se dodaje postojoćoj.
 • Ugradnja delova sistema prema projektu.
 • Rekonstrujcija, koja podrazumeva demontažu starih uređaja i ugradnju novih.

Značajno je naglasiti da posle završenih radova pravimo projekat izvedenog stanja (PROJEKTOVANJA) Ako korisnik zahteva projekat se moze i praviti i pre izvođenja radova.

REFERENC LISTA:

 • Ugradnja 50 uređaja KAM 1 i KAM 1A u Rafineriji nafte Pančevo.
 • Ugradnja SIEMENS-ovih uređaja SIPROTEC 76J622 i RTD BOKSOVA u BEOGRADSKE ELEKTRANE TO "Dunav".
 • Ugradnja SIEMENS-ovih uređaja SIPROTEC 76J622 i RTD BOKSOVA u BEOGRADSKE ELEKTRANE TO "Cerak".
 • Ugradnja SIEMENS-ovih uređaja SIPROTEC 76J622 i RTD BOKSOVA u BEOGRADSKE ELEKTRANE TO "Sava" Novi Beograd.
 • Ugradnja SIEMENS-ovih uređaja SIPROTEC 76J622 i RTD BOKSOVA u BEOGRADSKE ELEKTRANE TO "Voždovac".
 • Ugradnja SIEMENS-ovih uređaja SIPROTEC 76J622 u BEOGRADSKE ELEKTRANE TO "Konjarnik".
 • Ugradnja uređaja UAV 36 u BEOGRADSKE ELEKTRANE TO "Sava" Novi Beograd ( 3 kom ).
 • Ugradnja uređaja UAV 60 u Uljari Veliko Gradište ( 6 kom ).
 • Ugradnja sistema sabirničke zaštite u BEOGRADSKOJ ELEKTRANI TO "Sava" Novi Beograd u okviru čega su ugrađeni:
  • KVO 110 ( KVAZAR) 20 kom
  • 7SJ622 ( SIEMENS) 2 kom
  • 7SJ602 ( SIEMENS ) 2kom
 • Rekonstrukcija DRZ-a u TS Nova Pazova ED Ruma


D.O.O. KVAZAR ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 Beograd ,  Pazinska br. 6  tel/fax: 011/2465-247  

250 - 4060000315030 - 54  EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D.     MB:  06245234     Šifra delatnosti:  32100     PIB:  SR100893565