ISO 9001

D.O.O. Kvazar posluje u skladu sa SISTEMOM MENAĐŽMENTA KVALITETA prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001/2001. Sertifikat se odnosi na oblasti: proizvodnje, razvoja, servisa uređaja za zaštitu, merenje i signalizaciju; ispitivanje, merenje, projektovanje, inženjering u elektroenergetici.

 

Sertifikaciju izvršilo Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta " KVALITET" Niš.

 

POLITIKA KVALITETA

Politika integrisanog menadžment sistema u privrednom društvu D.O.O. KVAZAR je:

 • ispunjavanje zahteva i očekivanja naših korisnika i tržišta, uvek i od samog početka, uz stalno poboljšavanje kvaliteta naših proizvoda i usluga;

 • održavanje i unapređenje integrisanog menadžment sistema u skladu sa standardima SRPS ISO 9001: 2008, SRPS ISO 14001:2005 i odgovarajućim zakonima i propisima iz ovih oblasti, kao i stalno praćenje procesa za obezbeđivanje ispunjavanja zahteva naših korisnika i tržišta;

 • ujednačen, uvek visok nivo kvaliteta naših proizvoda i usluga;

 • očuvanje i pospešivanje ugleda D.O.O. KVAZAR na domaćem i svetskom tržištu kvalitetnim proizvodima konkurentnim po ceni, pouzdanim snabdevanjem naših korisnika i efikasnim poslovanjem;

 • razvoj kvalitetnih odnosa sa korisnicima i isporučiocima na osnovu zajedničkog interesa;

 • kontinualno poboljšavanje procesa realizacije proizvoda, ulaganje u ljudske resurse i opremu u ciIju održavanja savremenog tehnološkog nivoa;

 • unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenja emisija u vazduh i sprečavanja zagađenja voda i zemljišta;

 • težnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu;

 • kontinuirano poboljšavanje učinaka zaštite životne sredine,

 • uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu;

 • obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacija kroz informacioni sistem;

 • sistematsko upravljanje ljudskim resursima uz osposobljavanje, obrazovanje i motivaciju zaposlenih;

 • stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu;

 • stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti integrisanog sistema menadžmenta;

 • D.O.O. KVAZAR inicira uspostavljanje, odnosno unapređivanje integrisanih menadžment sistema kod svojih isporučilaca.

Svi zaposleni su odgovorni da dodeljene zadatke obavljaju na najbolji način saglasno uspostavljenom integrisanom menadžment sistemu, da čuvaju stečeni imidž privrednog društva D.O.O. KVAZAR  na tržištu, kroz poštovanje tehnološke discipline i profesionalno izvršavanje obaveza.

Direktor D.O.O. KVAZAR odgovoran je za obezbeđenje uslova i svih potrebnih resursa za realizaciju i unapređivanje uspostavljenog integrisanog menadžment sistema.

U Beogradu, 15.03.2012.      

 

D.O.O. KVAZAR ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 Beograd,  Pazinska br. 6  tel/fax: 011/2465-247  

250 - 4060000315030 - 54  EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D.    MB:  06245234    Šifra delatnosti:  32100     PIB:  SR100893565