Kontakt

PODACI O IDENTIFIKACIJI PREDUZEĆA

Puno ime: DOO ZA PROIZVODNJU PROJEKTOVANJE I INŽENJERING KVAZAR BEOGRAD, PAZINSKA br. 6
Tekući račun broj: 250 - 1530000135770 - 09 EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D
Matični broj: 06245234
Šifra delatnosti: 2611
PIB SR100893565

Pazinska br. 6, 11000 Beograd

Direktor:

Novo Ristić, dipl.inž.el.

011/2465-247

065/644-1700
novo.ristic@kvazar.co.rs

 

Tehnički rukovodilac:

Željko Kuvač, dipl.inž.el.

011/2465-247

063/358-634
zeljko.kuvac@kvazar.co.rs

 

 

 


D.O.O. KVAZAR ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 Beograd ,  Pazinska br. 6  tel/fax: 011/2465-247  

250 - 1530000135770 - 09  EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D.     MB:  06245234     Šifra delatnosti:  2611     PIB:  SR100893565