Proizvodnja >Uređaj za kontrolu jednosmernog napona

 

 • KONTROLNIK JEDNOSMERNOG NAPONA KKJN-PP

  Namena:

  Uređaj KKNJ-PP namenjen je za kontrolu jednosmernog napona. Ako napon padne ispod predviđenog nivoa uređaj daje signalizaciju pada napona. U uređaju se nalazi kontrolnik spoja "-" ili "+" sa zemljom i dva pretvarača. Pretvarač napona koji za određenu vrednost ulaznog jednosmerni napon daje odgovarajući miliamperski izlaz. I pretvarač jednosmerne struje, koji za milivolte sa šanta daje miliamperski izlaz. Izlazi pretvarača su 0-10 ili 4-20mA. Signalizacija je preko LED dioda.

  Prospekt KKJN-PP

  Šema priključka za KKJN-PP.dwg

 • KONTROLNIK JEDNOSMERNOG NAPONA KKJN-P

 • Namena:

  Uređaj KKNJ-P namenjen je za kontrolu jednosmernog napona. Ako napon padne ispod predviđenog nivoa uređaj daje signalizaciju pada napona. U uređaju se nalazi merni pretvarač i kontrolnik spoja "-" ili "+" sa zemljom. Signalizacija je preko LED dioda. KKJN-P sadrži pretvarač ulaznog jednosmernog napona sa izlazom u (0-10 ili 4-20)mA.

  Prospekt KKJN-P

  Šema priključka za KKJN-P.dwg

   

 • KONTROLNIK JEDNOSMERNOG NAPONA KKJNA-P

 • Namena:

  Uređaj KKNJA-P namenjen je za kontrolu jednosmernog napona. Napajanje uređaja vrši se iz mernog napona (autonomna). Ako napon padne ispod predviđenog nivoa uređaj daje signalizaciju pada napona. U uređaju se nalazi merni pretvarač i kontrolnik spoja "-" ili "+" sa zemljom. Signalizacija je preko LED dioda. KKJN-P sadrži pretvarač ulaznog jednosmernog napona sa izlazom u (0-10 ili 4-20)mA.

  Prospekt KKJNA-P

 • KONTROLNIK JEDNOSMERNOG NAPONA KKJN

  Namena:

  Uređaj KKNJ namenjen je za kontrolu jednosmernog napona. Ako je napon pao ispod predviđenog nivoa imamo signalizaciju pada napona. U uređaju se nalazi i kontrolnik spoja "-" ili "+" sa zemljom. Signalizacija je preko LED dioda.

  Prospekt KKJN

  Šema priključka za KKJN.dwg

 •  

 • KONTROLNIK JEDNOSMERNOG NAPONA KKJN

  Blok sema KKJN 0T

  Namena:

  Uređaj KKNJ 0T namenjen je za kontrolu jednosmernog napona. U kombinaciji sa KPU služi za isključenje TS po nestanku pomoćnog napajanja u trafo stanici.

  KKJN 0T se sastoji od kontrolnika jednosmernog napona, kontrolnika naizmeničnog napona i vremenskog člana. U uređaju se nalazi i kontrolnik spoja "-" ili "+" sa zemljom kao i pretvarač napona sa izlazom od 0-10 mA ili 4-20mA. Signalizacija je preko LED dioda.

  Prospekt KKJN 0T


 • PRENAPONSKI RELEJ KRN 21

  Namena:

  Uređaj KRN-21 namenjen je za kontrolu jednosmernog napona. On kontroliše intezitet jednosmernog napona i ako je napon porastao iznad predviđenog ( zadatog ) nivoa, po isteku vremenskog zatezanja izlazni relej zatvori svoje kontakte. Signalizacija je preko LED dioda i signaliziraju: povećani napon ( U> ) i istek vremena (U>, t>). Fiksno vreme zatezanja. Nominalni napon 220VDC.

  Prospekt KRN 21


 • PRENAPONSKI RELEJ KRN 22

  Namena:

  Uređaj KRN 22 namenjen je za kontrolu jednosmernog napona. On kontroliše intezitet jednosmernog napona i ako je napon porastao iznad predviđenog ( zadatog ) nivoa po isteku vremenskog zatezanja izlazni relej zatvori svoje kontakte. Signalizacija je preko LED dioda i signaliziraju: povećanje napona ( U> ) i istek vremena (U>, t>). Mogućnost odabiranja vremena zatezanja (1s, 10s, 60s). Nominalni napon 110VDC.

  Prospekt KRN 21


 • PODNAPONSKI RELEJ KRN 12

  Namena:

  Uređaj KRN 12 namenjen je za kontrolu jednosmernog napona. On kontroliše intezitet jednosmernog napona i ako je napon pao ispod predviđenog ( zadatog ) nivoa po isteku vremenskog zatezanja izlazni relej zatvori svoje kontakte. Signalizacija je preko LED dioda i signaliziraju: pad napona ( U< ) i istek vremena ( U<, t>). Mogućnost odabiranja vremena zatezanja ( 1s, 10s, 60s). Nominalni napon 110VDC.

  Prospekt KRN 21

 

D.O.O. KVAZAR ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 Beograd ,  Pazinska br. 6  tel/fax: 011/2465-247  

250 - 4060000315030 - 54  EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D.     MB:  06245234     Šifra delatnosti:  32100     PIB:  SR100893565