Proizvodnja >Merni uređaji

Na osnovu razvoja kalema Rogowskog nastao je spektar mernih uređaja koji imaju široku primenu.

 

 • UREĐAJ ZA DEREKTNO MERENJE STRUJE KA-1

 • Namena:

  Uređaj KA-1 je namenjen za merenje velikih struja bez strujnog reduktora i prekidanja strujnog kola.

  Prospekt za KA-1


 • UNIVERZALNI INSTRUMENT ZA MERENJE STRUJE I NAPONA UAV-36

  Namena:

  Uređaj UVA-36 je pogonski instrument namenjen za merenje struje bez strujnog reduktora i faznog i/ili međufaznog napona u opsegu od 0 do 500 V.

  Prospekt za UAV-36

 • AMPERMETAR SA MAKSIGRAFOM KAM-1

  Namena:

  Uređaj KAM-1 je pogonski instrument namenjen za direktno merenje struje i merenje maksigrafa (maksimalna srednja struja u nekom vremenskom intervalu).

  Prospekt za KAM-1


 • MIKROPROCESORSKI UREĐAJ ZA MERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA KUI-33


 • Namena:

  Uređaj KUI - 33 je namenjen za merenje naizmenične struje u tri faze do 2000A i naizmeničnog napona u tri faze do 500V. Uređaj poseduje algoritam za obradu električnih veličina tako da je moguće očitati i aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu,fazni ugao, cosφ i frekfenciju.

  Prospekt za KUI-33


 • MERNI PRETVARAČ SA ROGOVSKIM KALEMOM KPS-1

  Namena:

  Uređaj KPS - 1 prestavlja pretvarač struje koji informaciju o iznosu struje dobija sa Rogovskog kalema.

   

  Prospekt za KPS - 1

   

D.O.O. KVAZAR ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 Beograd ,  Pazinska br. 6  tel/fax: 011/2465-247  

250 - 4060000315030 - 54  EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D.     MB:  06245234     Šifra delatnosti:  32100     PIB:  SR100893565