Proizvodnja >Adapteri signala sa kalema Rogowskog

 • RA-1


 •  

  Namena:

  Uređaj RA-1 je namenjen za merenje struje bez strujnog reduktora i prekidanja strujnog kola. Uz ovaj uređaj potreban je i voltmetar koji meri izmenični napon ( reda mV).

  Prospekt za RA-1 • RA-3


 •  

  Namena:

  Uređaj RA-3 je namenjen za merenje struje u tri faze bez strujnog reduktora i prekidanja strujnog kola. Uz ovaj uređaj potreban je i voltmetar koji meri izmenični napon (reda mV), ili neki drugi uređaj za merenje napona.

  Prospekt za RA-3

D.O.O. KVAZAR ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 32000 Čačak ,  Krenov prolaz  bb  tel/fax: 032/225-435  

250 - 4060000315030 - 54  EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D.     MB:  06245234    Šifra delatnosti:  32100     PIB:  SR100893565